ප්රවර්ගය ෂිටිම්

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ෂිටිම්

ෂිටිම් වල ශාකමය අභිජනන ක්‍රම

ෂිටිම් රෝගයේ සියලුම නියෝජිතයින් වේගවත් වර්ධනයක් මගින් සංලක්ෂිත වන අතර හොඳ අවධානයකින් යුතුව හොඳ වර්ධනයක් ලබා දිය හැකිය. මෙම ලිපියෙන් ඔබ ෂිටිම් ගුණ කරන ආකාරය ඉගෙන ගනු ඇත. ෂිටිම් තවාන් ප්රචාරණය කරන්නේ කෙසේද? ශාක වර්ධනය කිරීම සඳහා පහසුම ක්රමයක් වන ෂිටිම් කැබලි ප්රජනනය කිරීම.
තව දුරටත් කියවන්න