"උයනේ රැජින"

උයනේ රෝස මල්: මලක් සිටුවීම, කැපීම සහ වැඩීම සඳහා නීති

රෝස යනු විශ්වීය මලක් වන අතර එය ඕනෑම සිදුවීමක් අලංකාර කිරීම සඳහා පමණක් නොව සතියේ දිනවල එහි වර්ණයෙන් අපව සතුටු කරයි. අවසාන අවස්ථාවේ දී, නිවාස (උද්‍යාන) රෝස මල් ඇත, ඒවා බොහෝ විට පෞද්ගලික වතු වල භූමිය අලංකාර කරයි. කෙසේ වෙතත්, ප්රශ්නය "රෝස රෝපණය කරන්නේ කෙසේද?" බොහෝ Gardeners උද්දීපනය දිගටම.

තව දුරටත් කියවන්න