ඉම්පීරියල් ග rou ස්

ගොරෝසු මල් රාශියක්

මල් ගෙඩි (ෆ්‍රිටිලරියා) උද්‍යානවල බහුලව දක්නට ලැබේ. ග්‍රූස් - බල්බ බහු වාර්ෂික ශාක, පවුලේ ලිලී සාමාජිකයෙකි. මෙම පවුල උතුරු අර්ධගෝලයේ සෞම්‍ය කලාපයේ වැඩෙන විශේෂ 150 කට වඩා නියෝජනය කරයි. යුරෝපයේ ලා දුඹුරු පැහැති ග rou ස් "මරියා කඳුළු" ලෙස නම් කරන ලද්දේ මල් පිපෙන කාලය තුළ මල් වලින් මල් පැණි ගලා බසින අතර ශාකයට යාබදව තෙතමනය ඇති බැවිනි.
තව දුරටත් කියවන්න