ප්රවර්ගය පඳුර බෙදීමෙන් ප්රජනනය

උයනේ ට්‍රයිසර්ටිස් වගා කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?
පඳුර බෙදීමෙන් ප්රජනනය

උයනේ ට්‍රයිසර්ටිස් වගා කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

උද්‍යාන ඕකිඩ් වල මල් ලෝකයේ දීප්තිමත් නියෝජිතයෙකු ලෙස ට්‍රයිසර්ටිස්හි උතුම් බාහිර අස්ථාවරත්වය බාහිර බලපෑම් සහ රෝග වලට එහි ප්‍රතිරෝධය ගැන කනස්සල්ල මතු කරයි. ට්‍රයිසර්ටිස් සඳහා එවැනි බියක් ඇතිවීම හා එය රැකබලා ගැනීමේදී ඇති වන දුෂ්කරතා පිළිබඳව නිෂ් ain ල නොවන්නේ නම්, උද්‍යාන ඕකිඩ් වර්ගයක හොඳ රෝග ප්‍රතිරෝධය සැක සහිතය.

තව දුරටත් කියවන්න
පඳුර බෙදීමෙන් ප්රජනනය

උයනේ ට්‍රයිසර්ටිස් වගා කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

උද්‍යාන ඕකිඩ් වල මල් ලෝකයේ දීප්තිමත් නියෝජිතයෙකු ලෙස ට්‍රයිසර්ටිස්හි උතුම් බාහිර අස්ථාවරත්වය බාහිර බලපෑම් සහ රෝග වලට එහි ප්‍රතිරෝධය ගැන කනස්සල්ල මතු කරයි. ට්‍රයිසර්ටිස් සඳහා එවැනි බියක් ඇතිවීම හා එය රැකබලා ගැනීමේදී ඇති වන දුෂ්කරතා පිළිබඳව නිෂ් ain ල නොවන්නේ නම්, උද්‍යාන ඕකිඩ් වර්ගයක හොඳ රෝග ප්‍රතිරෝධය සැක සහිතය.
තව දුරටත් කියවන්න
පඳුර බෙදීමෙන් ප්රජනනය

උයනේ අග්ගිස් ඕක්වුඩ් වගා කරන්නේ කෙසේද?

සැල්වියා ඩුබ්රව්නි නොහොත් සැල්වියා යනු වාර්ෂික හෝ බහු වාර්ෂික ශාකයක් විය හැකි ශාකසාර පඳුරකි. තදාසන්න ප්‍රදේශවල බොහෝ විට බහු වාර්ෂික පඳුරු දක්නට ලැබුණි. භූ දර්ශන නිර්මාණයේදී විවිධ වර්ගයේ අග්ගිස් භාවිතා කරනු ලැබේ, විස්මිත සංයුති නිර්මාණය කරයි. සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ආහාර පිසීම සම්බන්ධයෙන්ද එය ජනප්‍රියය.
තව දුරටත් කියවන්න
පඳුර බෙදීමෙන් ප්රජනනය

Echinacea වගා කිරීමේ ලක්ෂණ: බහු වාර්ෂික පැළ සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

වර්තමානයේ Echinacea විසිතුරු අරමුණු සඳහා වගා කරයි. යුරෝපයේ, උතුරු ඇමරිකාවේ, කොකේසස් සහ රුසියාවෙහි ඖෂධීය ශාකය ලෙස වගා කෙරේ. සාම්ප්‍රදායික හා සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ශාකයේ කොළ සහ මල් සහ මුල් භාවිතා කරන්න. බීජ පැල හරහා Echinacea වර්ධනය කිරීම Echinacea වර්ධනය කිරීමේදී විශේෂ දුෂ්කරතා නොමැත.
තව දුරටත් කියවන්න