පයොන් පළිබෝධකයන්

පයන් වල ප්‍රධාන රෝග සහ පළිබෝධකයන්: හේතු සහ ප්‍රතිකාර

අනෙකුත් අලංකාර උද්‍යාන මල් හා සැසඳීමේදී Peonies රෝග හා පළිබෝධකයන්ට බෙහෙවින් ප්‍රතිරෝධී යැයි සැලකේ. නමුත් ඔවුන්ටද රිදවිය හැකිය. මෙම සුන්දර මල් වෙත යන හෝ දැනටමත් සිටුවමින් සිටින අය, ඇතිවිය හැකි දුෂ්කරතා මොනවාද සහ ඒවා ජය ගන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීමට වග බලා ගන්න. ප්රධාන ගැටළු වන්නේ පයන් වල රෝග සහ පළිබෝධකයන් විසින් ඒවාට හානි කිරීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න