ෆෝසයිතිය රෝපණය කිරීම

ෆෝසයිටියා රෝපණය කර වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද?

ෆෝසයිටියා බොහෝ විට භූමි අලංකරණ උද්‍යාන සහ මළුව සඳහා සැරසිලි ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එය විශේෂිත සංකූලතා ඇති නොකරයි. එහි සෞන්දර්යාත්මක ආකර්ෂණය සහ දර්ශනීය පෙනුම නිසා මෙම පඳුරු වෙනත් බොහෝ විසිතුරු සංස්කෘතීන්ට වඩා ලාභදායී බව පෙනේ. ගබඩාවේ බීජ පැළ තෝරා ගන්නේ කෙසේද පළමු හා සමහර විට මූලික ප්‍රශ්නය වන්නේ ෆෝසයිටියා බීජ පැල මිලදී ගැනීමයි.
තව දුරටත් කියවන්න