ප්රවර්ගය ද්රව්ය

ඔබේ හරිතාගාර සඳහා පොලිකාබනේට් තෝරා ගන්නේ කෙසේද
ද්රව්ය

ඔබේ හරිතාගාර සඳහා පොලිකාබනේට් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

පොලිකාබනේට් අද්විතීය ගුණාංග ඇති අතර, එහි තාප ප්‍රතිරෝධය සහ මිනිස් සිරුරට ආරක්ෂාව එය පිඟන් නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. මීට අමතරව, ද්රව්ය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, මෝටර් රථ, ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. පොලිකාබනේට් වලින් හිරු ආවරණ, ගැසෙබෝස්, හරිතාගාර සහ තවත් දේ නිපදවයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ද්රව්ය

ඔබේ හරිතාගාර සඳහා පොලිකාබනේට් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

පොලිකාබනේට් අද්විතීය ගුණාංග ඇති අතර, එහි තාප ප්‍රතිරෝධය සහ මිනිස් සිරුරට ආරක්ෂාව එය පිඟන් නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි. මීට අමතරව, ද්රව්ය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, මෝටර් රථ, ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. පොලිකාබනේට් වලින් හිරු ආවරණ, ගැසෙබෝස්, හරිතාගාර සහ තවත් දේ නිපදවයි.
තව දුරටත් කියවන්න
ද්රව්ය

පොලිකාබනේට් වලින් හරිතාගාර සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය එය ඔබම කරයි

පෞද්ගලිකව වගා කරන ලද එළවළු වල වාසිය, විශේෂයෙන් වසන්තයේ මුල් භාගයේ සහ ශීත in තුවේ දී පවා ඔප්පු කළ නොහැකිය. එමනිසා, බොහෝ දෙනෙක් හරිතාගාරයක් පිළිබඳ සිතුවිල්ලට පැමිණෙති. එය අත්පත් කර ගැනීමට තීරණය කිරීමෙන් පසුව, බහුතරය තමන්ගේම දෑතින් පොලිකාබනේට් හරිතාගාරයක් තැනීමට තීරණය කරයි, පොලිකාබනේට් අනෙක් ද්‍රව්‍යවලට වඩා ශක්තිමත් බැවින්.
තව දුරටත් කියවන්න