ප්රවර්ගය සන්ෆ්ලවර් වර්ග

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද
හයසින්ත්

ඩැචා හි හයසින්ත් වර්ධනය කරන්නේ කෙසේද

හයසින්ත් ගෘහ පැලෑටියක් මෙන්ම ගෙවත්තක් විය හැකිය. Hyacinths මුල් වසන්තයේ දී අවහිර වීමට පටන් ගනී. මල් ඉතා දීප්තිමත් හා සුවඳවත් වේ. අපි නූතන හයසින්ත් ගැන කතා කරන්නේ නම්, ඒවායේ පරිකල්පනයට එහි වර්ණ විවිධත්වය සමඟ පහර දිය හැකිය - සුදු සිට මෙරූන්-කළු, රෝස සහ දම් පාට දක්වා. හයසින්ත් යනු කාලෝචිතව බලපෑම් කිරීම සහ කප්පාදු කිරීම සඳහා යෝග්ය විය හැකි විවිධාකාර මල් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
සූරියකාන්ත වර්ග

"සූරියකාන්ත": සූරියකාන්ත වර්ග

සූර්යාලේපර් යනු එහි ලස්සන හා දීප්තිමත් පෙනුම නිසා පමණක් නොව, එළවළු තෙල් ප්රභවයක් ලෙස පමණක් හඳුනාගත හැකි ශාකයකි. මෙම සංස්කෘතියේ ශක්යතාව තවමත් අනාවරණය කර නොමැති අතර, වැඩිහිටියන් වැඩි සංඛ්යාවක් දර්ශකයේ වැඩි වන නව ප්රභේද නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි වේ.
තව දුරටත් කියවන්න