ප්රවර්ගය මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

චෙරි කැපීමේ ලක්ෂණ

පළපුරුදු උයන් හි උද්යානයක මිහිරි වසු කුසු විශේෂ ස්ථානයක් හිමි වේ. වැඩිහිටියන් හා ළමයින් යන දෙවර්ගයේම ලක්ෂණ ඉතා රසවත් පැණි රසයක් නිසා පළමු වතාවට එය වගා කිරීමට තීරණය කරන අය. සුන්දර මිහිරි චෙරි ගස්වල ගුණාත්මක පලතුරු අපව සතුටු කිරීමට නම්, අපට ගස සඳහා නිසි සැලකිල්ල අවශ්‍ය වේ. මෙය ජලය දැමීම හා කැණීම පමණක් නොව කාලානුරූපව කප්පාදු කිරීම ද හානියක් නොවන අතර ශාකයේ අස්වැන්න හා දීර් onge ායුෂ වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
මිහිරි චෙරි කප්පාදු කිරීම

ස්වීට් චෙරි සරත් සත්ව ආරක්ෂණය සඳහා රීති

සරත් සෘතුවේ දී, අවසන් කොළ චෙරි සිට පියාසර කරන විට සහ ගස ශීත සෘතුව සඳහා සූදානම් වන විට, උයන් සාමය අමතක කළ යුතුය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ගසකට විශාල සැලකිල්ලක්, අස්වැන්නක්, කප්පාදු කිරීමේ අතු සහ ශීත .තුවේ හිම වලින් ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍ය කාලය මෙයයි. පහත දැක්වෙන්නේ සරත් සෘතුවේ කාලය තුළ තම අස්වැන්න නෙලා ගැනීමේදී විශේෂිත වූ මාර්ගෝපදේශයන්, ඔබේ උද්යානයට පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පහසුවෙන් කළ හැකි මාර්ගෝපදේශයකි.
තව දුරටත් කියවන්න