ප්රවර්ගය Clematis

ක්ලෙමැටිස්

රටේ ක්ලෙමාටිස් වගාව, රැකවරණය සහ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය

දිගු මල් පිපෙන කාල පරිච්ඡේදයක් ඇති හා බැඳ තැබිය හැකි ලස්සන මල් වලින් තදාසන්න ප්‍රදේශය අලංකාර කිරීම සඳහා, ක්ලේමැටිස් මත තේරීම නතර කළ හැකිය. ක්ලෙමැටිස් වර්ධනය වන්නේ කෙසේද, අපි පහත විස්තර කරමු. විවෘත භූමියක රෝපණය කරන විට ක්ලෙමාටිස් මල් සිටුවීම සඳහා ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම සඳහා නිවැරදි ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම අවශ්‍ය වේ, මන්ද තවත් අවස්ථාවක දීප්තිමත් මල් ලබා ගැනීම ඔවුන්ට අපහසු වනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
ක්ලෙමැටිස්

ක්ලෙමැටිස් බීජ ක්‍රමය ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම

ඇන්ටාක්ටිකාවේ පමණක් තවමත් රන්කුන්කුලස් පවුලෙන් ක්ලෙමාටිස් නොමැත. නමුත් මගේ ගෙවත්තේ ක්ලෙමැටිස් රෝපණය කිරීම, බීජ වලින් සපුෂ්පක, ප්‍රසන්න පෙනුමක් ඇති ශාකයක් වර්ධනය වන පරිදි, එය ආරම්භක මල් සැරසිලි කරුවෙකුට පවා හැකියාවක් ඇත. ආරම්භයක් සඳහා, ඔබට තණකොළ, අර්ධ පඳුරු සහ පඳුරු ක්ලෙමැටිස් විශේෂ අතරින් තෝරා ගැනීමට සිදුවනු ඇත, ඒවායින් බොහොමයක් මිදි සමූහයට අයත් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ක්ලෙමැටිස්

මුල් වසන්තයේ සිට සරත් සෘතුවේ සිට මල් පිපීම බහු වාර්ෂික මල් ලැයිස්තුව

උද්යානයේ බහු වාර්ෂික මල් හට වාර්ෂිකව සසඳන විට පැහැදිලි වාසි ඇත. ඔබ සෑම වසරකම ශාක වගා කිරීමට අවශ්ය නොවේ. ඒවාට ඉහළ සැරසිලි සහගත හා අවසානයේ, නිවැරදි ශාක තෝරා ගැනීමෙන් ඔබට පරිපූර්ණ වර්ණ වර්ණාවලිය පමණක් නොව මුල් වසන්තයේ සිට ඔබේ උද්යානයේ නිරන්තරයෙන් මල් හට ගත හැකිය. ප්‍රමාද වැටීම.
තව දුරටත් කියවන්න
ක්ලෙමැටිස්

බහු වාර්ෂික මල් වල විස්තරය සහ ඡායාරූප

භූ දර්ශන නිර්මාණකරුවන් බොහෝ විට උද්‍යානය සහ විවිධ මළුව අලංකාර කිරීම සඳහා කඳු නැගීමේ පැල භාවිතා කරයි. ඔවුන් ඉහළ අලංකාර ලක්ෂණ ඇති අතර දේශීය ප්රදේශය සැලකිය යුතු ලෙස පුනර්ජීවනය කිරීමට හා අලංකාර කිරීමට සමත් වේ. ඔබ දන්නවාද? ඔවුන්ගේ රැකවරණයෙහි මුළුමනින්ම අව්‍යාජ වන වල් මිදි, සියලු සිරස් පෘෂ් on යන් මත thick න පඳුරු සෑදීමට හැකියාව ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න