ප්රවර්ගය ඇපල් පළතුරු වතු

ඇපල් ගස් Welsey
ඇපල් පළතුරු වතු

ඇපල් ගස් Welsey

ඔබේ ගෙවත්තේ ශීත විවිධාකාර ඇපල් වර්ගයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් එය පෙනුමෙන් පමණක් නොව රසයෙන් ද යුක්ත වන අතර ඒ අතරම වෙනත් ධනාත්මක ලක්ෂණ ද තිබේ නම් ඔබ වෙල්සි ප්‍රභේදය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. අපි ඒ ගැන වඩාත් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම සුන්දර ඇපල් ගෙඩිය එහි පෙනුමෙන් ආකර්ෂණය වන අතර පලතුරු කූඩයක ඔබේ මේසයට “ඉල්ලන” බව ඔබ දැක ඇති බවක් නොපෙනේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් උයන්

ඇපල් ගස් මැන්ටෙට්

ගිම්හානයේදී ඉදුණු පළතුරු ඇපල් ගස්වල ජනප්රිය වර්ගයක් නම් විවිධාකාර Mantet ලෙස හැඳින්විය හැක. කැනේඩියානු අභිජනනය කරන්නන් විසින් 1928 දී මොස්කව් ග්‍රුෂෙව්කා වැනි ප්‍රභේදයක ස්වාභාවික පරාගණයෙන් එය බෝ කරන ලදී. නමුත් ඇපල් ගස ගැන හොඳ කුමක්ද? එය එහි වාසි මොනවාද? ඇපල් ගස් රැකබලා ගැනීමේ කිසියම් අඩු පාඩු හෝ විශේෂතා මොනවාද?
තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් පළතුරු වතු

ඇපල් ගස් Welsey

ඔබේ ගෙවත්තේ ශීත විවිධාකාර ඇපල් වර්ගයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් එය පෙනුමෙන් පමණක් නොව රසයෙන් ද යුක්ත වන අතර ඒ අතරම වෙනත් ධනාත්මක ලක්ෂණ ද තිබේ නම් ඔබ වෙල්සි ප්‍රභේදය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය. අපි ඒ ගැන වඩාත් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. විවිධත්වය පිළිබඳ විස්තරය මෙම සුන්දර ඇපල් ගෙඩිය එහි පෙනුමෙන් ආකර්ෂණය වන අතර පලතුරු කූඩයක ඔබේ මේසයට “ඉල්ලන” බව ඔබ දැක ඇති බවක් නොපෙනේ.
තව දුරටත් කියවන්න