ප්රවර්ගය මුල් මිදි වර්ග

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
මුල් මිදි වර්ග

මුල් මිදි හොඳම වර්ග

හොඳ මුල් මිදි යනු කුමක්ද? ඔහු කෙතරම් ඉක්මණින් ඉදෙමින් ඇත්ද යත් දිලීර රෝග ඔහුගේ වර්ධනය සමඟ වේගවත් නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, අනෙක් අය අස්වැන්න පමණක් අපේක්ෂා කරන විට ඔබට අව්ව බෙරී භුක්ති විඳිය හැකිය. මුල් මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" මිදි ප්‍රභේදය "වයලට්" යනු මුල් ප්‍රභේදයන්ය. එය දැඩි ඉෙමොලිමන්ට් වලට ප්රමාණවත් ලෙස ප්රතිරෝධී වන අතර විවිධ රෝග වලට ඉහළ ප්රතිරෝධයක් ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න