අශේලා

කාමරයේ azalea සඳහා රෝපණය කිරීම හා රැකබලා ගැනීම, නිවසේදී අතිරික්ත මල් වර්ධනය

අසාලියා නොහොත් රෝඩොඩෙන්ඩ්‍රන් - ගෘහස්ථ ශාකවල පංකා අතර ඉතා ජනප්‍රිය වන ඉතා අලංකාර මල් වලින් එකකි. ශීත සීතල මධ්‍යයේ වසන්තයේ හුස්ම ගෙන ඒමට හැකි දීප්තිමත් සශ්‍රීක මල් පිපීම නිසා මල විශේෂයෙන් අගය කරනු ලැබේ. මෙම ලිපිය කාමර අසේලියා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි: නිවසේදී ඇය සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ නීතිරීති වලට යටත්ව, ශාක දිගු කලක් තිස්සේ එහි හිමිකරු විස්මිත වර්ණයකින් සතුටු කර ධනාත්මක මනෝභාවයක් ලබා දෙනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න