හරිත බෝංචි

බෝංචි: වර්ග සහ වර්ග

බෝංචි සෑම විටම අඩු කැලරි සහිත සහ පහසුවෙන් ජීර්ණය කළ හැකි නිෂ්පාදනයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර එය විශිෂ්ට ශක්ති ප්‍රභවයක් වන අතර මෙය බොහෝ ප්‍රභේද සඳහා සත්‍ය වේ (මෙය ඔවුන්ගේ විස්තරයේ දක්වා ඇත). කෙසේ වෙතත්, මෙය සැමවිටම සිදු නොවූ අතර, සංස්කෘතික වගාවේ ආරම්භක අවධියේදී, ශාකය අලංකාර ආභරණයක් ලෙස භාවිතා කරන ලදී.
තව දුරටත් කියවන්න