ප්රවර්ගය වසන්තයේ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
වසන්තයේ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම

වසන්තයේ ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවන්න: හොඳම ඉඟි

මුල් රසවත් පලතුරු සමග බඩගිනිය සතුටු කිරීම ප්රතික්ෂේප කරන්නේ කවුද? නිවසේ වගා කරන ලද මෘදු ඇටුවන් ඇටවලවල්ද? එපමණක් නොව, වර්තමානයේදී, විවිධ ප්‍රභේදවලට ස්තූතිවන්ත වන අතර, ඒවා දකුණේ පමණක් නොව, වඩාත් දරුණු දේශගුණයක් තුළ කාලගුණික තත්ත්වයන් වෙනස් වන වෙනත් ප්‍රදේශවල ද වගා කිරීමට හැකි වී තිබේ.
තව දුරටත් කියවන්න