ප්රවර්ගය මිදි ආරක්ෂාව

මිදි රැකවරණය

සරත් සෘතුවේ දී මිදි රැකබලා ගැනීම: නීති සහ ඉඟි

සරත් සෘතුවේ දී මිදි වැලට විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. එය දැනටමත් බෝගයේ ඉදවීමට සියළුම ශක්තිය ලබා දී ඇති අතර, ශීත .තුවේ විවේකය සඳහා බෝගය නිසි ලෙස සකස් කිරීම වගාකරුගේ ප්‍රධාන කාර්යය වේ. එක් ප්‍රදේශයක මිදි වඳ වී ගොස් ඇති බවත්, අසල්වැසි ප්‍රදේශයක හොඳ ශීත was තුවක් ඇති බවත් ඔබ කිහිප වතාවක්ම අසා ඇති. එය විවිධත්වය මත පමණක් රඳා පවතින්නේ ඇයි?
තව දුරටත් කියවන්න
මිදි රැකවරණය

සරත් සෘතුවේ දී මිදි පොහොර වැදගත් හා වැදගත් ක්රියාකාරකම් වේ.

සියලුම ගිම්හාන පදිංචිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවියේ සිටුවීමට සැලසුමක් ඇත. මිදි පඳුරක් යනු බිම් කැබැල්ලක් මනාව අලංකාර කරන පැළෑටියක් වන අතර එහි වර්ධනයෙන් ප්‍රතිලාභද ලබා දෙයි. මිදි යනු මිනිසුන් වගා කරන ඉතා පැරණි බෝගයකි. පුරාණ කාලයේ මෙම ශාකය වගා කිරීම පිළිබඳ සඳහන, මධ්‍යධරණි මුහුද අසල, ක්‍රිමියාවේ සහ මධ්‍යම ආසියාවේ පිහිටා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න