තක්කාලි ගබඩා කිරීම

තක්කාලි ගබඩා කරන්නේ කෙසේද සහ කොතැනද, තක්කාලි ශීතකරණයේ තබා නොගන්නේ මන්ද?

උයනේ සිට නොමසුරු අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමෙන්, අපගේ ශ්‍රමයේ fruits ල හැකි තාක් කල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි උත්සාහ කරමු. රතු බෙරි අස්වැන්න සඳහා ද මෙය අදාළ වේ - තක්කාලි. පෞද්ගලික නිවසක් ඇති විට සෑම දෙයක්ම හොඳ වනු ඇත, නමුත්, උදාහරණයක් ලෙස, තක්කාලි මහල් නිවාසයක ගබඩා කරන්නේ කෙසේද, ඒවා ඉදවීමට කාලය නොමැති නම්, හරිත තක්කාලි සමඟ කුමක් කළ යුතුද?
තව දුරටත් කියවන්න