ප්රවර්ගය කොළනි හැඩැති පිසිනුයි

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
ජනපද හැඩැති පිසිනු ලබන්නේ

ජනපද හැඩැති පිසිනු ලබන්නේ. ප්රභේද සහ ඒවායේ ලක්ෂණ. සිටුවීම හා රැකබලා ගැනීම

බොහෝ අය පළමු වරට යටත් විජිත පිසිනු ලබන්නේ අසා ඇත. එහෙත් දැනුමැති Gardeners දැනටමත් මෙම සංයුක්ත හා ඉතා t ලදායී ප්ලම් ගස් අගය කිරීමට සමත් වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි ප්රධාන වාසිය වන්නේ හරියටම විශ්මයජනක අතු සහ පුළුල් ඔටුන්නක් නොමැති වීමයි. මෙම පුදුමාකාර පිසිනු ලබන්නේ ඔබව දැන හඳුනා ගැනීමට අපි හැකි තරම් උත්සාහ කරන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න