මිනි ට්‍රැක්ටරය

මිනි ට්‍රැක්ටරය KMZ-012: සමාලෝචනය, ආකෘතියේ තාක්ෂණික හැකියාවන්

කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණවල කුඩා ට්‍රැක්ටරයට විශේෂයෙන් ඉල්ලුමක් ඇත්තේ ඒවා සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය, පිරිවැය- effectiveness ලදායීතාවය සහ බහුකාර්යතාව නිසා ය. අළුතින් බිහිවූ දේශීය ට්‍රැක්ටරය වන KMZ-012 එහි ආනයන තරඟකරුවන් අභිබවා යාමට සමත් වූ අතර මහජන උපයෝගිතා, කුඩා ගොවිපලවල් හෝ සාමාන්‍ය ගම්වැසියන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සහායකයෙකු බවට පත්විය.
තව දුරටත් කියවන්න