ප්රවර්ගය පාත්තයින් රෝග

පාත්තයින් රෝග: බෝවන හා බෝ නොවන
පාත්තයින් රෝග

පාත්තයින් රෝග: බෝවන හා බෝ නොවන

සියලුම සතුන් මෙන් කුකුළු මස් ද රෝග හා වෛරස් වලට ගොදුරු වේ. පාත්තයින් රෝග යනු සත්කාරකයකු මුහුණ දෙන විශාලතම ගැටලුවකි. ඔවුන් කුරුල්ලන්ගේ තත්වයට අහිතකර ලෙස බලපාන අතර රංචුවේ සංඛ්‍යාවට අහිතකර ලෙස බලපායි. මෙම පක්ෂීන් වෛරස් වලට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති බැවින්, ඔවුන් මුහුණ දෙන රෝග මොනවාද, ඒවායේ සං signs ා මොනවාද සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර මොනවාද යන්න දැන ගැනීම වැදගත්ය.

තව දුරටත් කියවන්න
පාත්තයින් රෝග

පාත්තයින් අසනීප වන්නේ ඇයි: රෝග සහ ඒවාට ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රම ලැයිස්තුවක්

පාත්තයින් රෝග ගොවීන්ට ඉතා දුෂ්කර ගැටලුවකි. විවිධ රෝග රංචුවේ සිටින පාත්තයින්ගේ සංඛ්‍යාවට ඉතා අහිතකර ලෙස බලපාන අතර ද්‍රව්‍යමය හා සෞන්දර්යාත්මක හානිවලටද හේතු වේ. සියලු දැනුවත්ව සිටි ගොවීන් ප්රතිවිපාකයක් ලෙස පාඩු ගණනය කිරීමට වඩා රෝගයක් වැළැක්වීම වඩා හොඳ බව දනී. අනෙකුත් කුකුළු පැටවුන් හා සසඳන විට පාත්තයින් විවිධ රෝග වලට ගොදුරු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
පාත්තයින් රෝග

පාත්තයින් රෝග: බෝවන හා බෝ නොවන

සියලුම සතුන් මෙන් කුකුළු මස් ද රෝග හා වෛරස් වලට ගොදුරු වේ. පාත්තයින් රෝග යනු සත්කාරකයකු මුහුණ දෙන විශාලතම ගැටලුවකි. ඔවුන් කුරුල්ලන්ගේ තත්වයට අහිතකර ලෙස බලපාන අතර රංචුවේ සංඛ්‍යාවට අහිතකර ලෙස බලපායි. මෙම පක්ෂීන් වෛරස් වලට ගොදුරු වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති බැවින්, ඔවුන් මුහුණ දෙන රෝග මොනවාද, ඒවායේ සං signs ා මොනවාද සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර මොනවාද යන්න දැන ගැනීම වැදගත්ය.
තව දුරටත් කියවන්න
පාත්තයින් රෝග

පාත්තයින් තුළ පාචනය සඳහා ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද?

බොහෝ පෞද්ගලික ගොවිපලවල පාත්තයින් බෝ කරයි. මෙම කුරුල්ලා නුසුදුසු සැලකිල්ලෙන් විවිධ රෝග වලට ගොදුරු වන බව ඔබ දැනගත යුතුය. වඩාත් සුලභ එකක් සලකා බලන්න - පාචනය, එය පුද්ගලයාගේ අවධානය අවශ්ය වේ, මන්ද එය බොහෝ විට බරපතල ආසාදන සං signal ාවක් වන බැවිනි. පාත්තයින් පාචනය සියලු ජීවීන් මෙන් පාත්තයින්ට රැකවරණය සහ සුව පහසු නඩත්තු අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?
තව දුරටත් කියවන්න