ප්රවර්ගය රෝස මිදි

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
රෝස මිදි

රෝස මිදි: ජනප්‍රිය ප්‍රභේද පිළිබඳ විස්තර, රැකබලා ගැනීම හා සිටුවීම පිළිබඳ උපදෙස්

අද බොහෝ ගෙවතු හිමියන් ඇඳන් වෙනුවට බිම් කැබලි මත තණකොළ තබා ගැනීමට කැමැත්තක් දැක්වුවද, මිදි වගා කිරීමට ඇති ඔවුන්ගේ ආශාව නව වේගයක් ලබා ගනී. වඩාත්ම තෝරාගත් අය පවා ඔවුන්ගේ ආත්මවලට සදහටම ගිලෙන යමක් සොයාගනු ඇත. රෝස මිදි ගැන අපි කතා කරන බැවින් එය පහත සාකච්ඡා කරනු ඇති විශේෂ වර්ග ගැන ය.
තව දුරටත් කියවන්න