කුකුළු මස්

ගිනියා කුරුල්ලන්ගේ බිත්තර මොනවාද?

ගිනියා කුරුළු බිත්තර විකිණීම සඳහා සොයා ගන්නේ ඉතා කලාතුරකිනි, කෙසේ වෙතත්, ඒවායේ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග කුකුළු මස් හෝ වටුවන් බිත්තරවලට වඩා අඩු අවධානයක් ලැබිය යුතුය. ගිනියා කුරුළු බිත්තර උයන්නේ කෙසේද සහ සුව කිරීම සහ අලංකාරය සඳහා ඒවා effectively ලදායී ලෙස භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි සොයා බලමු. කැලරි හා රසායනික සංයුතිය ගිනියා කුරුළු බිත්තරවල කැලරි ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 100 කට 43 Kcal වේ.
තව දුරටත් කියවන්න