ප්රවර්ගය වතුර පැළෑටි වපුරන ලදි

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්
ඕක්

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්

පුරාණ කාලයේ ඕක් යනු සෑම දෙයක්ම පාහේ සාදන ලද ගසකි: ගොඩනැගිලි සහ කැණීම් කළ කැනෝ, ආයුධ සහ මෙවලම් සහ .ෂධ පවා. වඩාත්ම ඉල්ලූ medicine ෂධය ඕක් පොතු ය. අද ඇය ගැන කතා කරන්න. පොත්තේ රසායනික සංයුතිය ටැනින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර ඒවායේ 20% ක් පමණ අඩංගු වන අතර ප්‍රෝටීන, ගැලික් සහ ඉලාජික් අම්ල, ෆ්ලෝෆැෆෙන් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ලෙවුලින් සහ පෙක්ටින් ද ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
දිය ඇල්ල වැපිරීම

ජනෙල් කවුළුව මත නිවසේදී දිය ඇල්ල වැඩෙන ආකාරය

ශීත in තුවේ දී ඔබේ ජනෙල් කවුළුව මත වැඩෙන ඔබ එහි වාසිදායක ගුණාංග උපරිම ලෙස ආරක්ෂා කර ගන්නා අතර ඔබේ ශරීරය කැල්සියම්, යකඩ, අයඩින්, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, විටමින් බී සහ සී වලින් පොහොසත් කරනු ඇත. ශාකයේ අඩංගු අබ අත්‍යවශ්‍ය තෙල් ඔබේ සලාද වලට ලාක්ෂණික රසයක් ලබා දෙනු ඇත. සුවඳ. ජනෙල් කවුළුව මත වැඩෙන තත්වයන් මර්දනය කරන්න දිය ඇල්ල වැඩීමට නම් පිඟන්, පස, ජලාපවහනය සහ බීජ සකස් කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න