ප්රවර්ගය මිදි වර්ග

දෙමුහුන් ස්වරූපයේ මිදි "සිල්ගා"
මිදි වර්ග

දෙමුහුන් ස්වරූපයේ මිදි "සිල්ගා"

මුල් ඉදුණු මිදි ප්‍රභේදයක් වන “සිල්ගා” හි විශාල බෙරි බෝල්ටික්, බෙලාරුසියානු, නෝර්වීජියානු, ස්වීඩන් සහ කැනේඩියානු වයින් වගා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියය. දෙමුහුන් විශ්වීය පිළිගැනීමක් ලබා ඇත්තේ එහි ඇති විවිධත්වය, අධික හිම ප්‍රතිරෝධය සහ වගා පහසුව නිසා ය. විවිධත්වය රැකබලා ගැනීමේ වාසි, අවාසි සහ ලක්ෂණ තවදුරටත් සාකච්ඡා කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
මිදි වර්ග

කොම්පෝට් වලින් වයින් උයන්නේ කෙසේද?

ගෙදර හැදූ වයින් කොම්පෝට් රසකාරක සහිත පාන වර්ග බොහොමයක් අගය කරයි. සෑම ගෘහණියක්ම බෙරී හෝ පළතුරු ටින් කළ හෝ නැවුම් පෙරන ලද බීම පැසවීම පිළිබඳ ගැටලුවට මුහුණ දුන්හ. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, විවෘත භාජනයක් තුළ ඇති මිහිරි පානයක් මගින් ලාක්ෂණික සුවඳක් සහ රසය ලබා ගනී. කෙසේ වෙතත්, "නරක් වූ" සාමාන්‍ය පානයක් මත පදනම්ව සුවිශේෂී බෙරී වයින් සෑදීමේ හැකියාව ගැන සෑම කෙනෙක්ම අනුමාන නොකළහ.
තව දුරටත් කියවන්න
මිදි වර්ග

දෙමුහුන් ස්වරූපයේ මිදි "සිල්ගා"

මුල් ඉදුණු මිදි ප්‍රභේදයක් වන “සිල්ගා” හි විශාල බෙරි බෝල්ටික්, බෙලාරුසියානු, නෝර්වීජියානු, ස්වීඩන් සහ කැනේඩියානු වයින් වගා කරන්නන් අතර ජනප්‍රියය. දෙමුහුන් විශ්වීය පිළිගැනීමක් ලබා ඇත්තේ එහි ඇති විවිධත්වය, අධික හිම ප්‍රතිරෝධය සහ වගා පහසුව නිසා ය. විවිධත්වය රැකබලා ගැනීමේ වාසි, අවාසි සහ ලක්ෂණ තවදුරටත් සාකච්ඡා කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න