ප්රවර්ගය කැන්ඩි ඇපල්

නිවසේදී ඇපල් වියළීම
ඇපල් වියළීම

නිවසේදී ඇපල් වියළීම

ඇපල් වල මිනිස් සිරුරට විශාල ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන ඛනිජ හා කාබනික මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අඩංගු වේ. ඒවා යකඩ, විටමින් සී වලින් පොහොසත් ය. එහෙත්, දිගු කාලීනව ගබඩා කිරීමත් සමඟ ඇපල් වල වාසිදායක ගුණාංග නැති වේ. ඒවා බඳුනක් යට වත් තබා ඇත, කොම්පෝට් තම්බා හෝ ඇපල් වියලනු ලැබේ, එනම්.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇපල් ගස් කැන්ඩි

ඇපල් ප්‍රභේදය "කැන්ඩි" - අපි මිහිරි දත් සඳහා ඇපල් වගා කරමු

අද අපි විවිධත්වය ගැන කතා කරමු, එහි පලතුරු රසකැවිලි ආදරවන්තයින්ට සැබෑ ආශීර්වාදයක් වනු ඇත. පලතුරු, ගස් හා රිකිලි ගැන ඇපල් "කැන්ඩි" විවිධාකාර වේ, මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. විවිධත්වයේ කුසලතාවන්ට අමතරව, එහි අඩුපාඩු, තරුණ ගසක් සිටුවීම හා එය රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ පිළිබඳව අපි වාසය කරමු.
තව දුරටත් කියවන්න