ප්රවර්ගය අත්යවශ්ය තෙල්

දිය ඇල්ලෙහි යෙදුම සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග
අත්යවශ්ය තෙල්

දිය ඇල්ලෙහි යෙදුම සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

උද්‍යාන හා ගෘහස්ථ ශාක අතර, දිය ඇල්ල වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී - විටමින් සංයුතිය හා අසාමාන්‍ය රසය ඇති ඉතා අසාමාන්‍ය ශාකයකි. එමනිසා, පහත දැක්වෙන්නේ දිය ඇල්ලෙහි සුව ගුණ සහ එහි අනෙකුත් ලක්ෂණ ගැන ය. දිය ඇල්ලෙහි රසායනික සංයුතිය මුලින්ම දියකඩිති භාවිතය එහි පොහොසත් විටමින් හා ඛනිජ සංයුතිය මගින් සපයනු ලබන අතර එමඟින් මෙම ශාකයේ අසාමාන්‍ය රසය ඇති වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
අත්යවශ්ය තෙල්

දිය ඇල්ලෙහි යෙදුම සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග

උද්‍යාන හා ගෘහස්ථ ශාක අතර, දිය ඇල්ල වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී - විටමින් සංයුතිය හා අසාමාන්‍ය රසය ඇති ඉතා අසාමාන්‍ය ශාකයකි. එමනිසා, පහත දැක්වෙන්නේ දිය ඇල්ලෙහි සුව ගුණ සහ එහි අනෙකුත් ලක්ෂණ ගැන ය. දිය ඇල්ලෙහි රසායනික සංයුතිය මුලින්ම දියකඩිති භාවිතය එහි පොහොසත් විටමින් හා ඛනිජ සංයුතිය මගින් සපයනු ලබන අතර එමඟින් මෙම ශාකයේ අසාමාන්‍ය රසය ඇති වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
අත්යවශ්ය තෙල්

සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ තෙල්: ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ යෙදුම

යුරෝපීය ආකාරයකින් එය ඉතා ජපන් උච්චාරණයකින් පවා සිහින්ව පෙනේ - සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ, සහ අපගේ මතය අනුව - සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ සහ වඩාත් සාමාන්‍යය. පුරාණ ග්‍රීකයන් පවා මෙම ශාකයේ බීජ වලින් තෙල් තලා දැමීමේ අදහස ඉදිරිපත් කළ අතර එය එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙන්ම යුද්ධයේදීද පුළුල් ලෙස හා සාර්ථකව භාවිතා කරන ලදී. අද, අවුරුදු හාරදහසකට පසු, සිහින්ව කැපූ ළුෑනූ තෙල් තවමත් ඔවුන් පවසන පරිදි, ප්‍රවණතාවක දී, එහි පංකා වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගනී, මන්ද එය සැබවින්ම නිෂ්පාදනයක් වන අතර, එය බොහෝ ආකාරවලින් කැපී පෙනේ.
තව දුරටත් කියවන්න