නින්ද-තණකොළ

අපි ලුම්බගෝ (නින්ද-තණකොළ) ප්‍රධාන වර්ග සමඟ දැන හඳුනා ගන්නෙමු

අපේ ස්වභාවය තුළ හරස් කුටියක් වැනි රසවත් හා විස්මිත ශාකයක් තිබේ. හිම තවමත් බැස නොගිය විට, රේල් පීලි මත සාමාන්‍ය ටියුලිප්ස් වලට සමාන අසාමාන්‍ය වයලට්-ලිලැක් මල් ඔබට දැක ගත හැකිය. මෙම ප්‍රාතිහාර්යයේ ද al ු යට සහ කොළ නොපැහැදිලි ලෙස වැසී ඇති අතර කහ මැද කොටස ඇසට ආකර්ෂණය වේ.
තව දුරටත් කියවන්න