ප්රවර්ගය කළු දුරු

කළු දුරු වල රසායනික හා විටමින් සංයුතිය
කළු දුරු

කළු දුරු වල රසායනික හා විටමින් සංයුතිය

කළු දුරු කුළුබඩුවක් හා plant ෂධීය ශාකයක් ලෙස පුරාණ කාලයේ සිට මිනිසුන් දන්නා කරුණකි. මෙම ලිපිය ශාකයේ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක්, එහි සංයුතිය, භාවිතයන් සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සපයයි. කළු දුරු වල විස්තරය හා ලක්ෂණ සමනලුන්ගේ පවුලේ මෙම ශාකසාර වාර්ෂික උස සෙන්ටිමීටර 40 ක් දක්වා වර්ධනය වේ. මූල පද්ධතිය කේන්ද්‍රීය, විලයන වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
කළු දුරු

ළමුන් සඳහා කළු දුරු තෙල් භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ

Time ත අතීතයේ සිටම කළු දුරු තෙල් වඩාත් effective ලදායී drug ෂධයක් ලෙස සලකනු ලැබූ අතර එය මරණයට ප්‍රතිකාරයක් කළ නොහැකි තරම්ය. නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාව චිකිත්සක සහ රෝග නිවාරණ අරමුණු සඳහා විවිධ රෝග වලින් එය නිර්දේශ කරයි. මෙම නිෂ්පාදනයේ සුවිශේෂත්වය කුමක්ද, ළමා රෝග සඳහා එය භාවිතා කරන ක්‍රම මොනවාද, කුමන වයසේ සිට අයදුම් කළ හැකිද සහ ප්‍රතිවිරෝධතා ඇත්තේ කාටද - ලිපියෙන් වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න.
තව දුරටත් කියවන්න
කළු දුරු

කළු දුරු වල රසායනික හා විටමින් සංයුතිය

කළු දුරු කුළුබඩුවක් හා plant ෂධීය ශාකයක් ලෙස පුරාණ කාලයේ සිට මිනිසුන් දන්නා කරුණකි. මෙම ලිපිය ශාකයේ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක්, එහි සංයුතිය, භාවිතයන් සහ ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සපයයි. කළු දුරු වල විස්තරය හා ලක්ෂණ සමනලුන්ගේ පවුලේ මෙම ශාකසාර වාර්ෂික උස සෙන්ටිමීටර 40 ක් දක්වා වර්ධනය වේ. මූල පද්ධතිය කේන්ද්‍රීය, විලයන වේ.
තව දුරටත් කියවන්න