ප්රවර්ගය විශාල වට්ටක්කා

උයනේ ලැගිනාරි වැඩීම: බෝතල් කරවිල සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම
විශාල වට්ටක්කා

උයනේ ලැගිනාරි වැඩීම: බෝතල් කරවිල සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

අසාමාන්‍ය නමක් ඇති ශාකයකට අවම වශයෙන් අසාමාන්‍ය ගුණ ඇත. එය ආහාර සඳහා පමණක් නොව, පලතුරු කොටස් වශයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ, නමුත් ඒවාටම විකාර ස්වරූප ඇත. සෑම ගෙවතු වගාකරුවෙක්ම ලැගිනේරියා වගාව සිදු නොකරන අතර එය කුමක්දැයි සෑම දෙනාම නොදනිති. නමුත් කෘතිවල ප්‍රති results ල සෑම විටම පුදුම සහගතය. Lagenaria: සංස්කෘතිය පිළිබඳ විස්තරයක්. බොහෝ අය වෙනත් නම් යටතේ Lagenaria හඳුනති: වියට්නාම zucchini, ඉන්දියානු පිපි umber ් umber ා, කැලබාෂ්, බෝතල්, බෝතල් කරවිල සහ වෙනත්.

තව දුරටත් කියවන්න
විශාල වට්ටක්කා

විශාල වට්ටක්කා වල විවිධත්වය: ජනප්රිය ප්රභේදවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

වට්ටක්කා යනු අත්යාවශ්ය ආහාර, ආහාර හා ආහාර සඳහා අත්යාවශ්ය ආහාර, පෝෂ්ය පදාර්ථ, විටමින් සහ ක්ෂුද්ර ජීවීන්ගේ ගබඩාවකි. අපගේ අක්ෂාංශ වලදී, වට්ටක්කා වර්ග තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කෙරේ: දෘඩ මුහුණැති, සාදික්කා සහ විශාල පලතුරු. පල්ප් වල රසය, පළතුරු වල ප්‍රමාණය හා සමේ මෘදු බව අනුව ඒවා වෙනස් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
විශාල වට්ටක්කා

උයනේ ලැගිනාරි වැඩීම: බෝතල් කරවිල සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

අසාමාන්‍ය නමක් ඇති ශාකයකට අවම වශයෙන් අසාමාන්‍ය ගුණ ඇත. එය ආහාර සඳහා පමණක් නොව, පලතුරු කොටස් වශයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ, නමුත් ඒවාටම විකාර ස්වරූප ඇත. සෑම ගෙවතු වගාකරුවෙක්ම ලැගිනේරියා වගාව සිදු නොකරන අතර එය කුමක්දැයි සෑම දෙනාම නොදනිති. නමුත් කෘතිවල ප්‍රති results ල සෑම විටම පුදුම සහගතය. Lagenaria: සංස්කෘතිය පිළිබඳ විස්තරයක්. බොහෝ අය වෙනත් නම් යටතේ Lagenaria හඳුනති: වියට්නාම zucchini, ඉන්දියානු පිපි umber ් umber ා, කැලබාෂ්, බෝතල්, බෝතල් කරවිල සහ වෙනත්.
තව දුරටත් කියවන්න