ප්රවර්ගය ප්රයෝජනවත් රැම්සන්

වල් සුදුළූණු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, plant ෂධීය ශාකයක් සකස් කරන්නේ කෙසේද
ප්රයෝජනවත් රැම්සන්

වල් සුදුළූණු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, plant ෂධීය ශාකයක් සකස් කරන්නේ කෙසේද

රැම්සන් යනු ලූනු පවුලේ බහු වාර්ෂික ශාකයකි. එහි බල්බය සහ දිගටි කොළ ආහාරයට ගෙන .ෂධයක් ලෙස භාවිතා කරයි. වල් සුදුළූණු වල රසායනික සංයුතිය වල් සුදුළූණු රසායනික සංයුතියෙන් පොහොසත් වන අතර ඒවාට සල්ෆර් අඩංගු හයිඩ්‍රොකාබන් ඇලිසින්, සගන්ධ ෙතල්, ප්‍රෝටීන්, ග්ලයිෙකෝසයිඩ් ඇලනීන්, ලයිසොසයිම් (ස්වාභාවික ප්‍රතිජීවක), ෆයිටොනසයිඩ්, ද්‍රාව්‍ය ඛනිජ හා නිස්සාරණ ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ප්රයෝජනවත් රැම්සන්

ඩැචා හි වල් සුදුළූණු වගා කිරීමේ ලක්ෂණ

රැම්සන් යනු සුදුළූණු සහ ළූණු වල relative ාතියෙකි, එය විශිෂ්ට උද්‍යාන ශාකයකි. එහි බොහෝ වාසිදායක ගුණ ඇත, ඉහළ මට්ටමේ විටමින් සී අඩංගු වේ. සුදුළූණු යනු කුමක්දැයි දැන ගැනීම එතරම් වැදගත් වන්නේ එබැවිනි. රට තුළ සුදුළූණු වගා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ද අවධානය යොමු කරන්න. ශාකයේ විස්තරය සහ එහි විශේෂය රැම්සන් වසන්තයේ මුල් අවහිර වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ප්රයෝජනවත් රැම්සන්

වල් සුදුළූණු වල ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග, plant ෂධීය ශාකයක් සකස් කරන්නේ කෙසේද

රැම්සන් යනු ලූනු පවුලේ බහු වාර්ෂික ශාකයකි. එහි බල්බය සහ දිගටි කොළ ආහාරයට ගෙන .ෂධයක් ලෙස භාවිතා කරයි. වල් සුදුළූණු වල රසායනික සංයුතිය වල් සුදුළූණු රසායනික සංයුතියෙන් පොහොසත් වන අතර ඒවාට සල්ෆර් අඩංගු හයිඩ්‍රොකාබන් ඇලිසින්, සගන්ධ ෙතල්, ප්‍රෝටීන්, ග්ලයිෙකෝසයිඩ් ඇලනීන්, ලයිසොසයිම් (ස්වාභාවික ප්‍රතිජීවක), ෆයිටොනසයිඩ්, ද්‍රාව්‍ය ඛනිජ හා නිස්සාරණ ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.
තව දුරටත් කියවන්න