ප්රවර්ගය සැල්වියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
සැල්වියා

අග්ගිස් තණබිම්: properties ෂධීය ගුණ, භාවිතය, contraindications

සුප්රසිද්ධ අග්ගිස් (හෝ සැල්වියා) පැරණිතම plants ෂධීය ශාක වලින් එකකි. එය පුරාණ කාලයේ, පසුව මධ්‍යතන යුගයේ දී ව්‍යාප්ත වූ අතර අග්ගිස් විශේෂයෙන් plant ෂධීය ශාකයක් ලෙස වගා කරන ලදී. අග්ගිස් යනු මධ්‍යධරණි මුහුදේ උපන් ස්ථානයයි. අද එය බොහෝ යුරෝපීය රටවල (ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතාලියේ සහ ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ) වගා කෙරේ.
තව දුරටත් කියවන්න