කරන්ට් ඇතුළු

Shchitovka කරන්ට් ඇතුළු: ඔවුන් සටන් කිරීමට පියවර, ඡායාරූප

ඔබේ වියළි මිදි යොදයි හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ එය රැකබලා ගත යුතු අතර පළිබෝධ මර්දන පියවර ද මෙහි ඇතුළත් ය. කරන්ට් ඇතුළු වඩාත් ප්රසිද්ධ පළිබෝධ වලින් එකක් - පලිහ. කාලෝචිත පාලනයකින් තොරව, මෙම කෘමීන් ශාකයට ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස හානි කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙම ලිපියෙන් අපි පළිබෝධ හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රම, ක්‍රියාකාරී පාලන ක්‍රම සහ වැළැක්වීමේ ක්‍රම ගැන කතා කරමු.

තව දුරටත් කියවන්න