ප්රවර්ගය සයිබීරියාවේ ඇපල් ගස්

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්
ඕක්

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්

පුරාණ කාලයේ ඕක් යනු සෑම දෙයක්ම පාහේ සාදන ලද ගසකි: ගොඩනැගිලි සහ කැණීම් කළ කැනෝ, ආයුධ සහ මෙවලම් සහ .ෂධ පවා. වඩාත්ම ඉල්ලූ medicine ෂධය ඕක් පොතු ය. අද ඇය ගැන කතා කරන්න. පොත්තේ රසායනික සංයුතිය ටැනින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර ඒවායේ 20% ක් පමණ අඩංගු වන අතර ප්‍රෝටීන, ගැලික් සහ ඉලාජික් අම්ල, ෆ්ලෝෆැෆෙන් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ලෙවුලින් සහ පෙක්ටින් ද ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
සයිබීරියාවේ ඇපල් ගස්

සයිබීරියාව සඳහා හොඳම ඇපල් ගස් වර්ග

ඇපල් ගස වේගවත් හා තරමක් පොදු ගසක් නොවූවත්, එය සයිබීරියානු කලාපයේ බොහෝ කලකට පෙර දක්නට නොලැබුණි. මෙයට හේතුව අයහපත් දේශගුණික තත්ත්වයන් ය. කෙසේ වෙතත්, සයිබීරියාව සඳහා ශීත har තුවේ හාඩි වර්ග විස්සකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද බෝ කර ඇත. අද අපි ඔබට කියන්නෙමු.
තව දුරටත් කියවන්න