ප්රවර්ගය ලන්දේසි අර්තාපල් වැඩෙන තාක්ෂණය

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්
ඕක්

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්

පුරාණ කාලයේ ඕක් යනු සෑම දෙයක්ම පාහේ සාදන ලද ගසකි: ගොඩනැගිලි සහ කැණීම් කළ කැනෝ, ආයුධ සහ මෙවලම් සහ .ෂධ පවා. වඩාත්ම ඉල්ලූ medicine ෂධය ඕක් පොතු ය. අද ඇය ගැන කතා කරන්න. පොත්තේ රසායනික සංයුතිය ටැනින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර ඒවායේ 20% ක් පමණ අඩංගු වන අතර ප්‍රෝටීන, ගැලික් සහ ඉලාජික් අම්ල, ෆ්ලෝෆැෆෙන් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ලෙවුලින් සහ පෙක්ටින් ද ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
ලන්දේසි අර්තාපල් වැඩෙන තාක්ෂණය

ලන්දේසි තාක්ෂණය භාවිතයෙන් අර්තාපල් වගා කිරීමට ඉගෙනීම

සෑම උද්යානකම අර්තාපල් වර්ධනය වේ, නමුත් 10 දෙනාගෙන් එක් අයෙකු හොඳ අස්වැන්නක් ලබා ගනී. ඇත්ත වශයෙන්ම, අපි සියල්ලෝම පුරුදුවෙමු, මෙම බලාගාරය වඩාත්ම ප්රියජනක නොවේ. එහෙත්, බොහෝ විට බොහෝ උත්සාහයක් නොමැති අතර ප්රතිඵලය නොලැබේ. අද අපි ලන්දේසි තාක්ෂණයෙන් අර්තාපල් වගාව පිළිබඳ සාරය සහ ලක්ෂණ විස්තර කිරීමට අවශ්යයි.
තව දුරටත් කියවන්න