ප්රවර්ගය හරිතාගාර තුළ ස්ට්රෝබෙරි වර්ධනය වේ

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්
ඕක්

ඕක් පොතු: භාවිතය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ ඇඟවුම්

පුරාණ කාලයේ ඕක් යනු සෑම දෙයක්ම පාහේ සාදන ලද ගසකි: ගොඩනැගිලි සහ කැණීම් කළ කැනෝ, ආයුධ සහ මෙවලම් සහ .ෂධ පවා. වඩාත්ම ඉල්ලූ medicine ෂධය ඕක් පොතු ය. අද ඇය ගැන කතා කරන්න. පොත්තේ රසායනික සංයුතිය ටැනින් විශාල ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන අතර ඒවායේ 20% ක් පමණ අඩංගු වන අතර ප්‍රෝටීන, ගැලික් සහ ඉලාජික් අම්ල, ෆ්ලෝෆැෆෙන් සහ ෆ්ලේවනොයිඩ්ස්, ලෙවුලින් සහ පෙක්ටින් ද ඇත.

තව දුරටත් කියවන්න
හරිතාගාරයක ස්ට්රෝබෙරි වැඩීම

හරිතාගාර තුළ වැඩෙන ස්ට්රෝබෙරි වල ලක්ෂණ

මේ බෙරී ස්ට්රෝබෙරි වගේ හැමෝම වගේ. ඇය නිරාහාරව සිටියද, Gardeners තවමත් මෙම සංස්කෘතියට ආදරය කරයි. ස්ට්රෝබෙරි වගා කරන්නේ රටේ නිවාසවල, ඉදිරිපස උද්‍යානවල, උණුසුම් තටාකවල වන අතර සෑම කෙනෙකුම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට සිහින දකියි. නමුත් එය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ විවිධ කෘෂි තාක්‍ෂණික පියවරයන්ට අනුකූල විය යුතුය. ස්ට්රෝබෙරි වැඩීමට හොඳම ස්ථාන වන්නේ ඉදිරිපස උද්‍යාන සහ හරිතාගාරයි.
තව දුරටත් කියවන්න