ප්රවර්ගය ස්ට්රෝබෙරි

තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමන ස්ට්රෝබෙරි වර්ගද?
ස්ට්රෝබෙරි

තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමන ස්ට්රෝබෙරි වර්ගද?

මධ්යම රුසියාව සඳහා මෙම කලාපයේ වගාව සඳහා වඩාත් ගැලපෙන වගාවන් වර්ධනය කර තිබේ. මොස්කව් කලාපය සඳහා බෙරි වර්ග තෝරාගනු ලබන්නේ වැදගත් නිර්ණායකයන්ට අනුව ය: ඉදවීම, හොඳ අස්වැන්නක්, ඉදුණු වේගය. තදාසන්න ප්‍රදේශවල වැඩෙන ස්ට්‍රෝබෙරි වල ලක්ෂණ රසවත් හා සුවඳැති ස්ට්‍රෝබෙරි බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රියතම ගිම්හාන ප්‍රණීත ආහාරයක් වන අතර, උයන්පල්ලා සඳහා සෑම දිනකම නිවාඩු දිනයක් බවට පත්වේ, නමුත් බෝගය අයිතිකරුගේ අභිමානය බවට පත්වන පරිදි ඔබ නිවැරදි වර්ගයේ බෙරි වර්ග තෝරා ගත යුතුය.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්ට්රෝබෙරි

වනා ස්ට්රෝබෙරි සිට මිනිත්තු පහක් උමඟක් කරන්නේ කෙසේද?

මවගේ සැලකිලිමත් දෑතින් හෝ ආච්චි විසින් සාදන ලද සුවඳ තදබදයකට වඩා ශීත time තුවේ දී රසවත් විය හැක්කේ කුමක් ද? මත්පැන් සුවඳ සහ සියුම් රසය නැවත ඉපදෙන්නේ එක් මතකයකින් පමණක් බව පෙනේ. හා එය ස්ට්රෝබෙරි ජෑම්, එසේ නම්, විශිෂ්ට රසය සමඟ, ඔබ ස්ට්රෝබෙරි ප්රයෝජනවත් ද්රව්යයන්ගේ අසමසම ගබඩාවක් වන නිසා විටමින් විශාල ප්රමාණයක් ලබා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න