රෝසියාන්කා

කොල්ලකාරී ශාක සහ ඒවායේ විස්තරය

බොහෝ අමුතු ශාක ලෝකයේ, නමුත් අමුතුම, සමහර විට, කොල්ලකාරී ශාක වේ. ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ආත්‍රපෝඩාවන් සහ කෘමීන්ගෙන් පෝෂණය වන නමුත් මස් කැබැල්ලක් ප්‍රතික්ෂේප නොකරන අයද සිටිති. සතුන් මෙන් ඔවුන්ද විශේෂ යුෂ පානය කර ගොදුර බිඳී ආහාර ජීර්ණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබා ගනී.
තව දුරටත් කියවන්න