අලංකාර මල් පිපීම

බෙගෝනියා මේසන්: විස්තරය, රැකවරණය සහ නිවසේදී ප්‍රජනනය පිළිබඳ ලක්ෂණ

"මෝල්ටිස් කුරුසය" සහ "මුවන් අං" ලෙසද හැඳින්වෙන මේසන්ගේ බෙගෝනියාව අතිශයින්ම දර්ශනීය ශාක පත්‍ර වලින් කැපී පෙනේ. ඒ සමඟම මැකී ගොස් වැඩකට නැති මල් හට ගනී. මෙම මුල් ගෘහස්ථ ශාකය පිළිබඳ වැඩිදුර ලිපියෙන් පසුව කියවන්න. ගෘහස්ථ විස්තරය මෙම ගෘහස්ථ පැළෑටි බහු වාර්ෂික ශාකය බ්ලේඩ් පහක හරස් රටාවක් සහිත ආකර්ෂණීය කොළ වලට ස්තූතිවන්ත වන අතර එය ශෛලීගත මෝල්ටිස් කුරුසයක් තරමක් සිහිපත් කරයි.
තව දුරටත් කියවන්න