ප්රවර්ගය ආවරණ ද්රව්ය

Agrofibre විශේෂ සහ ඔවුන්ගේ භාවිතය
ආවරණ ද්රව්ය

Agrofibre විශේෂ සහ ඔවුන්ගේ භාවිතය

මීට පෙර sawdust, පීට් හෝ හරිතයන් වසුන් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කළ බොහෝ Gardeners සහ Gardeners අවසානයේදී කෘෂි තන්තු වලට මාරු විය. මෙම ආවරණ ද්‍රව්‍ය විශාල ගොවිජන සමාගම් පමණක් නොව කුඩා ගොවිපලවල් ද භාවිතා කරයි. අද අපි කෘෂි ෆයිබර් යනු කුමක්ද යන්න ගැන ඉගෙන ගන්නෙමු, එහි භාවිතය ගැන සාකච්ඡා කරමු, එසේම ක්‍රියාකාරිත්වයේ සංකීර්ණතා ද විමසා බලමු.

තව දුරටත් කියවන්න
ආවරණ ද්රව්ය

රට තුළ ලී හරිතාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීම, ඉඟි සහ උපක්‍රම

ඔබ ඔබේම දෑතින් හරිතාගාරයක් සෑදීමට පෙර, ඔබට අවශ්‍ය කාර්යයන් මොනවාදැයි තීරණය කළ යුතුය. ඔබ කුඩා කොනක බීජ පැල පමණක් වගා කරනවාද, ඔබට එය සම්පූර්ණ වර්ධනයක් කරා ගෙන යාමට අවශ්‍යද, නැතහොත් චිත්‍රපට පටල රෝලර් ෂටර් ඔසවා හරිතාගාර තුළ තාපය සකසනු ඇත්ද? සමහර විට ඔබ කල්පනා කරන්නේ සාමාන්‍ය හරිතාගාරයක් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්නයි.
තව දුරටත් කියවන්න
ආවරණ ද්රව්ය

Agrofibre විශේෂ සහ ඔවුන්ගේ භාවිතය

මීට පෙර sawdust, පීට් හෝ හරිතයන් වසුන් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කළ බොහෝ Gardeners සහ Gardeners අවසානයේදී කෘෂි තන්තු වලට මාරු විය. මෙම ආවරණ ද්‍රව්‍ය විශාල ගොවිජන සමාගම් පමණක් නොව කුඩා ගොවිපලවල් ද භාවිතා කරයි. අද අපි කෘෂි ෆයිබර් යනු කුමක්ද යන්න ගැන ඉගෙන ගන්නෙමු, එහි භාවිතය ගැන සාකච්ඡා කරමු, එසේම ක්‍රියාකාරිත්වයේ සංකීර්ණතා ද විමසා බලමු.
තව දුරටත් කියවන්න
ආවරණ ද්රව්ය

"Agrotex" ආවරණය කිරීම භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

වෘත්තීය ගොවීන් සහ ආධුනික Gardeners එක් කර්තව්යයක් ඇත - බෝග වගා හා අන්ත කාලගුණික තත්වයන්, රෝග සහ කෘමි හානි ආරක්ෂා කිරීම. ඔබ හොඳ තත්ත්වයේ ආවරණ ද්රව්යයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, පෙරට වඩා මෙය කිරීමට වඩා පහසු වේ - Agrotex. විස්තරය සහ භෞතික ලක්ෂණ ආවරණ ද්රව්ය "ඇග්රේටෙක්ස්" යනු ස්ප්රින්බොන්ඩ් තාක්ෂණයට අනුව නිපදවන ලද නොගැඹුරු කෘති්රම, හුස්ම සහ ආලෝකය.
තව දුරටත් කියවන්න
ආවරණ ද්රව්ය

ලුට්‍රසිල් යනු කුමක්ද?

බොහෝ විට, බීජ සිටුවීමේදී විවිධ භෝග සඳහා හරිතාගාර තත්වයන් සැපයීම අවශ්‍ය වේ. සුළං, සීතල සහ වෙනත් බාහිර සාධක වලින් බීජ පැල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, නවාතැන් සඳහා විශේෂ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න. අපගේ ලිපියෙන් අපි ලුට්රාසිල් විස්තර කරන්නෙමු, එය කුමක්ද සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට කියන්න.
තව දුරටත් කියවන්න