ප්රවර්ගය ඉසබෙලා වයින්

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ
ඇක්ටිනිඩියා

ඇක්ටිනයිඩියා: ප්රයෝජනවත් ගුණ සහ උපත් ආවරණ

ඇක්ටිනිඩියා යනු උපනිවර්තන දේශගුණය තුළ පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති ගස් ලියානා විශාල පවුලක නියෝජිතයෙකි. මෙම ශාක සීතල දේශගුණය ඇතුළු විවිධ තත්වයන්ට අනුවර්තනය කරන ලද ග්ලැසියර කාලය සිට සාර්ථකව වර්ධනය වේ. ඇක්ටිනීඩියා හි රසායනික සංයුතිය රසයට අනුව ඇක්ටිනිඩියා අන්නාසි වලට සමාන ය.

තව දුරටත් කියවන්න
ඉසබෙලා වයින්

වයින් "ඉසබෙලා": නිවසේදී පිසීමේ ලක්ෂණ

බොහෝ වගාකරුවන් විනෝදය හා රසවත් බෙරි සඳහා පමණක් නොව, හොඳම ගෙදර හැදූ වයින් පිළියෙල කිරීම සඳහා ද මිදි වගාවේ නිරත වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, වයින් සෑදීම මෙන්ම වී වගාව ද සහස්‍ර ගණනාවක් තිස්සේ පැවතුනි. වසර ගණනාවක් පුරා, ගෙදර හැදූ වයින් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අසංඛ්‍යාත ක්රම නිර්මාණය කර උත්සාහ කර ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න