කැරට් සුව කිරීම

සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ කැරට් භාවිතය සඳහා වට්ටෝරු

කැරට්, විශේෂයෙන් කැරට් තෙල්, චිකිත්සක භාවිතය සඳහා විශිෂ්ට බව නොදැන බොහෝ අය ආහාර සඳහා පමණක් කැරට් අනුභව කිරීමට පුරුදුව සිටිති. කැරට් සහ බර අඩු කර ගැනීම, බර අඩු කර ගැනීම සඳහා කැරට් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද බර අඩු කර ගැනීමේ වට්ටෝරු වල කැරට් බොහෝ විට දක්නට ලැබේ. මෙය බොහෝ සාධක නිසා ය.
තව දුරටත් කියවන්න