ප්රවර්ගය ස්ට්‍රිගුනොව්ස්කි දේශීය

රතු කරන්ට් ඇතුළු. සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ
වියළි මිදි යොදයි සිටුවීම

රතු කරන්ට් ඇතුළු. සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

රතු වියළි මිදි යොදයි යනු යම් සමතුලිත බෙරියක් වන අතර එමඟින් ශරීරයෙන් අතිරික්තය ඉවත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන අතර අවශ්‍ය දේ පමණක් ඉතිරි වේ. ඔවුන්ගේ රූපය නරඹන අයට එය සැබෑ සොයා ගැනීමක් වනු ඇත, මන්ද ඒවායේ කැලරි ස්වල්පයක් අඩංගු වන අතර ගබඩා කාමරවල විටමින් සී, පොටෑසියම් සහ යකඩ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් හෘද වාහිනී ක්‍රියාකාරිත්වය නියාමනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

තව දුරටත් කියවන්න
ස්ට්‍රිගුනොව්ස්කි දේශීය

ළූණු වල හොඳම ප්‍රභේද: සිටුවීමේ හා රැකබලා ගැනීමේ ලක්ෂණ

දුන්නක් තුළ විශේෂ දෙයක් තිබිය හැකි බව පෙනේ ද? පුරුදු රසය හා සුවඳ, ඕනෑම ගෘහණියක් තුළ කඳුළු සලයි. නමුත් මෙම එළවළු වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බව පෙනේ, ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම ඉදෙමින් පවතින පද පමණක් නොව, එහි රසය හා සුව කිරීමේ ගුණාංග අනෙක් ඒවාට වඩා වෙනස් වේ. එමනිසා, ඔබ ලූනු වලට අකමැති බව ඔබේ ජීවිත කාලය පුරාම විශ්වාස කර එය සෑම විටම පිඟන් කෝප්පයෙන් තෝරා ගත්තා නම්, ඔබ තවමත් නව ප්‍රභේද සමඟ දැන හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න