ප්රවර්ගය ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම සහ රැකවරණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ: මොස්කව් කලාපය සඳහා ශීත har තු හාඩි වර්ග තෝරා ගැනීම
ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම සහ රැකවරණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ: මොස්කව් කලාපය සඳහා ශීත har තු හාඩි වර්ග තෝරා ගැනීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ දකුණු සංස්කෘතියක් ලෙස සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම සුන්දර ගස සිසිල් ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට උද්‍යානකරුවන් දැනටමත් ක්‍රම සොයාගෙන ඇත. මොස්කව් කලාපය - කලාපය තරමක් සීතල වන අතර මෙහි ඉෙමොලිමන්ට් -30 reach C දක්වා ළඟා විය හැකිය. එවැනි දේශගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මොස්කව් කලාපය සඳහා හොඳම ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්‍රභේද වනුයේ ශීත har තුවේ හාඩි ඇප්රිකොට් ඇට වර්ග වේ.

තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටසැකිල්ල සහ සනීපාරක්ෂාව

ඇප්රිකොට් ඇටසැකට් හා බලාගාරය - ගිම්හාන සුවඳ ආශ්චර්යය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ පලතුරු වලට අකමැති සහ අකමැති පුද්ගලයින් සොයා ගැනීමට නොහැකි ය. මෙය ඉතා ප්රීතිමත් සහ සෞඛ්ය ප්රතිලාභ ලබා දෙන ඉතා රසවත් පළතුරුයකි. ඔබගේ උයනේ ඇප්රිකොට් ඇටයේ ගස ලබා ගැනීම සඳහා ගිම්හානය සඳහා ඉතා රසවත් පලතුරු ලබා ගැනීමට, ශීත ඍතුව සඳහා අද්විතීය ජෑම්, කොම්පෝස්ට් සහ තදබදයක් ලබා දීමට අදහස් වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම සහ රැකවරණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ: මොස්කව් කලාපය සඳහා ශීත har තු හාඩි වර්ග තෝරා ගැනීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ දකුණු සංස්කෘතියක් ලෙස සැලකේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම සුන්දර ගස සිසිල් ප්‍රදේශවල වගා කිරීමට උද්‍යානකරුවන් දැනටමත් ක්‍රම සොයාගෙන ඇත. මොස්කව් කලාපය - කලාපය තරමක් සීතල වන අතර මෙහි ඉෙමොලිමන්ට් -30 reach C දක්වා ළඟා විය හැකිය. එවැනි දේශගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මොස්කව් කලාපය සඳහා හොඳම ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්‍රභේද වනුයේ ශීත har තුවේ හාඩි ඇප්රිකොට් ඇට වර්ග වේ.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම සහ රැකවරණය

ඇප්රිකොට් ඇටයේ "කළු කුමාරයා": උයනේ සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ඇප්රිකොට් ඇටයේ "බ්ලැක් ප්‍රින්ස්" සියලු ගෙවතු වගාකරුවන්ට හුරු නැති නමුත් ඉක්මනින් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. විවිධත්වය - ඇප්රිකොට් ඇටයේ, චෙරි ප්ලාම් සහ උගත් පන්තියේ දෙමුහුන්, කෙසෙල්ස් අනුව, එය ඇප්රිකොට් චෙරි තොම්සන්ගේ අහඹු පරාගණය හේතුවෙන් පෙනී සිටියේය. පසුව, උගත් පන්තියේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ එකතු කිරීමෙන් එය තරමක් වැඩිදියුණු විය.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ රෝපණය සහ රැකවරණය

විශේෂාංග කළු ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්‍රභේද "කළු වෙල්වට්" සඳහා සැලකිලිමත් වේ

අභිජනනය කරන්නන් විසින් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණ සමඟ මිනිසුන් පුදුමයට පත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය නොකරන දේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ සහ මම සම්මත කහ ඇප්රිකොට් ඇටයට පුරුදු වී සිටිමු, නමුත් මෙය ඔවුන්ගේ එකම වර්ණ විචල්‍යතාවයෙන් far ත්වී ඇති බව පෙනේ. එමනිසා, ඇප්රිකොට් ඇටයේ "කළු වෙල්වට්" වල ලක්ෂණය අපි ඔබේ අවධානයට යොමු කරමු. එහි විස්තරය ඔබව පුදුමයට පත් කරනු ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න
ඇප්රිකොට් ඇටයේ සිටුවීම සහ රැකවරණය

කළු ඇප්රිකොට් ඇටයේ: "කුබන් කළු" සිටුවීම සහ රැකබලා ගැනීම

ආරම්භකයින්ට මෙන්ම පළපුරුදු උද්‍යානකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගෙවත්තේ අසාමාන්‍ය දෙයක් වර්ධනය කිරීමට ස්වභාවික ආශාවක් ඇත. මෙය කළු ඇප්රිකොට් ඇටයක් ලෙස සැලකිය හැකිය, පලතුරු වල අසාමාන්ය වර්ණය නිසා එහි නම ලැබුණි. ඇප්රිකොට් ඇටයේ ප්‍රභේදය "කුබන් කළු": විස්තරය විවිධ කළු ඇප්රිකොට් ඇටයේ "කුබන් කළු" වගා කිරීමට පෙර, මෙම බෝගය සඳහා සංවිධානය කළ යුතු කොන්දේසි මොනවාද, නිසි ලෙස රැකබලා ගන්නේ කෙසේද සහ පොහොර දැමිය යුත්තේ කුමක් ද යන්න අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඔබ එහි විස්තරය අධ්‍යයනය කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න