ප්රවර්ගය සුදු පිරවීම

විවෘත භූමිය සඳහා තක්කාලි වර්ග
සුදු පිරවීම

විවෘත භූමිය සඳහා තක්කාලි වර්ග

අර්තාපල් දිගු කලක් රුසියාවේ දෙවන පාන් ලෙස හැඳින්වේ නම්, තෙවැන්න තක්කාලි ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ටින් කිරීම පමණක් නොව, මෙම එළවළු වගා කිරීම ද ඇගේ වට්ටෝරු කිහිපයක් මතක නැති හොස්ටස් අද හමුවීම දුෂ්කර ය. එපමණක් නොව, නයිට් ෂේඩ් පවුලේ මෙම රසවත්, මාංසමය, අව්වේ නියෝජිතයින්ට කිසිදු උද්‍යාන බිම් කැබැල්ලක් අහිමි කළ නොහැකිය.

තව දුරටත් කියවන්න
සුදු පිරවීම

විවෘත භූමිය සඳහා තක්කාලි වර්ග

අර්තාපල් දිගු කලක් රුසියාවේ දෙවන පාන් ලෙස හැඳින්වේ නම්, තෙවැන්න තක්කාලි ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ටින් කිරීම පමණක් නොව, මෙම එළවළු වගා කිරීම ද ඇගේ වට්ටෝරු කිහිපයක් මතක නැති හොස්ටස් අද හමුවීම දුෂ්කර ය. එපමණක් නොව, නයිට් ෂේඩ් පවුලේ මෙම රසවත්, මාංසමය, අව්වේ නියෝජිතයින්ට කිසිදු උද්‍යාන බිම් කැබැල්ලක් අහිමි කළ නොහැකිය.
තව දුරටත් කියවන්න
සුදු පිරවීම

ලෙනින්ග්රාඩ් ප්රදේශය සඳහා තක්කාලි: හොඳම වර්ග පිළිබඳ විස්තර

විශිෂ්ට රසයට අමතරව තක්කාලිවල සුව ගුණද ඇත. අධි රුධිර පීඩනය සහිත අධිරුධිර රෝගීන්ට උදව් වන අතර, බීමත් විට ස්නායු පද්ධතිය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරයි. එසේම, තක්කාලි යකඩ, සින්ක්, පොටෑසියම්, මැග්නීසියම් පොහොසත් වේ. මිනිස් සිරුරේ සාමාන්ය නිරෝගී ක්රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්ය සියලු ද්රව්ය.
තව දුරටත් කියවන්න