ඩොප් තණකොළ

උයනේ වැඩීම සඳහා ඩේටුරා හි ප්රධාන වර්ග සහ ප්රභේද

ඩිටුරා යනු තනි සහ බහු වාර්ෂික ශාකයකි. එය ප්‍රධාන දොරටු, මල් පාත්ති, මල් පාත්ති අලංකාර කිරීම සඳහා යොදා ගනී. Datura normal, Indian, Meteloides, Indian වැනි වර්ග තිබේ. ඒවා සියල්ලම කඳේ උස හා අංකුර වල වර්ණයෙන් වෙනස් වේ. ඩටුරා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ. එහි බීජ මත මනෝචිකිත්සක .ෂධ නිපදවයි.
තව දුරටත් කියවන්න