කෝනල්

කෝනල්: භාවිතය, ප්‍රයෝජනවත් ගුණාංග සහ contraindications

කෝනල් වල සුව ගුණ දිගු කලක් තිස්සේ දන්නා අතර සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ විවිධ දිශාවන්හි භාවිතා වේ. කොරnelian බෙහෙත් සුව කළ හැකි පමණක් නොව, සුවඳැති තදබදයක් හෝ පොහොසත් මිහිරි ඇඹුල් කොම්පෝට් එකක් නම් රසවත් වේ. රසායනික සංයුතිය හා කෝනෙල්වල කැලරි වටිනාකම. කොළල් පළතුරු විටමින් (ස්රාවෝස්, ග්ලූකෝස්, ෆෲක්ටෝස්), පෙක්ටීන්, කැරොටිනොයිඩ්ස්, ටැනින්නි, ටැනින්නි, වර්ණක වර්ණක (ඇන්තෝසියානීන්), කාබනික අම්ල (මධ්යස්ථ, මලික්, ටාටරික්, ඇලර්), ෆීනොල්ක්බොක්සිලික් අම්ල (ග්ලැලික්, glyoxalic, salicylic), ක්ෂුද්ර පෝෂක (පොටෑසියම්, කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, පොස්පරස්), මයිකේලියම් (යකඩ, සින්ක්, මැන්ගනීස්, අයඩින්), සගන්ධ ෙතල්, ෆයිටෙන්සිඩ්ස්, කෙකටින්.
තව දුරටත් කියවන්න