නිවසේදී ෂෙෆ්ලෙරා

නිවසේදී වැඩෙන ෂෙෆ්ලෙරා පිළිබඳ උපදෙස්

අරාලියා පවුලේ මෙම ශාකය එහි විදේශීය නාමයට 18 වන සියවසේ ජර්මානු උද්භිද විද්‍යා ist යාකොබ් ෂෙෆ්ලර්ට ණයගැතියි. නිවසේදී පවා මීටර් 2 ක උසකට ළඟා විය හැකි බැවින් එය කුඩ ගසක් ලෙසද හැඳින්වේ.මෙම ශාකයේ වනාන්තරයේ ඇති හැකියාවන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, උස 30 ක් හෝ මීටර 40 ක් පමණ වේ.
තව දුරටත් කියවන්න