ප්රවර්ගය නිවර්තන ශාක

සැල්දිරි යුෂ භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ
සැල්දිරි

සැල්දිරි යුෂ භාවිතා කිරීමේ ලක්ෂණ

සැල්දිරි බොහෝ දෙනෙකුට ආදරය කරන අතර, මෙම ශාකය සුන්දර හා සුවඳ හරිතයන් මෙන්ම ප්‍රමාණවත් පෝෂ්‍යදායී මූල බෝගයක් ද සතුටු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම ශාකයේ යුෂ වල සුව ගුණ ගැන ස්වල්ප දෙනෙක් දනිති. එය ශරීරයට ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතරම බොහෝ ව්‍යාධි වල සෞඛ්‍යය පවත්වා ගත හැකිය. මෙම ලිපියෙන් සෞඛ්‍යයට සැල්දිරි යුෂ වල ඇති ප්‍රධාන වාසි සහ හානිය පිළිබඳව මෙන්ම දිනකට ඔබට කොපමණ ප්‍රමාණයක් කළ හැකිද යන්න සහ සුව කරන පානයක් නිසි ලෙස පානය කරන්නේ කෙසේද යන්න විස්තරාත්මකව විස්තර කෙරේ.

තව දුරටත් කියවන්න
නිවර්තන ශාක

ගුස්මාන්ගේ ප්‍රධාන වර්ගවල විස්තරය සහ ඡායාරූපය

නූතන වගාකරුවන් අපේ අක්ෂාංශ වල පදිංචි වීමට පුදුම හිතෙන තරම් නිවර්තන ශාක රාශියක් වගා කරයි. මෙම නිවර්තන සුන්දරත්වයන්ගෙන් එකක් වන්නේ ගුස්මේනියාවයි - දිලිසෙන දිලිසෙන කොළ සහිත දර්ශනීය ශාකයකි, ඒවා රොසෙටා තුළ එකතු කරනු ලැබේ, මධ්‍යයේ ස්පයික් හැඩැති පුෂ්ප මංජරිය ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න