දිය ඇල්ල වැපිරීම

ජනෙල් කවුළුව මත නිවසේදී දිය ඇල්ල වැඩෙන ආකාරය

ශීත in තුවේ දී ඔබේ ජනෙල් කවුළුව මත වැඩෙන ඔබ එහි වාසිදායක ගුණාංග උපරිම ලෙස ආරක්ෂා කර ගන්නා අතර ඔබේ ශරීරය කැල්සියම්, යකඩ, අයඩින්, පොස්පරස්, පොටෑසියම්, විටමින් බී සහ සී වලින් පොහොසත් කරනු ඇත. ශාකයේ අඩංගු අබ අත්‍යවශ්‍ය තෙල් ඔබේ සලාද වලට ලාක්ෂණික රසයක් ලබා දෙනු ඇත. සුවඳ. ජනෙල් කවුළුව මත වැඩෙන තත්වයන් මර්දනය කරන්න දිය ඇල්ල වැඩීමට නම් පිඟන්, පස, ජලාපවහනය සහ බීජ සකස් කළ යුතුය.
තව දුරටත් කියවන්න