වැටීම තුළ මිදි දඩු කැබලි සිටුවීම

වැටෙන දඩු කැබලි වල මිදි සිටුවීමට ඉගෙනීම

මිදි යනු ඉතා සුවිශේෂී සංස්කෘතියක් වන අතර එය නැවුම්ව පමණක් නොව අතුරුපස, සලාද, කොම්පෝට්, යුෂ සහ සියලු වර්ගවල වයින් පිළියෙල කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ. මෙම සංස්කෘතියේ විවිධ වර්ග තිබේ. ඒවා රසය, බෙරි වල වර්ණය සහ යෙදුමේ විෂය පථය අනුව වෙනස් වේ. රස බැලීමට, මිදි සාමාන්‍ය, සොලනේසියස්, සාදික්කා සහ ඉසබෙල් ලෙස බෙදා ඇත.
තව දුරටත් කියවන්න